Kernwaarden

MPIPM is een zelfstandige, onafhankelijke onderneming, die Qualiteit hoog in het vaandel heeft staan. Onderstaande woorden zijn de rode draad voor onze werkwijze en vormen dus belangrijke kernwaarden:

  • M: moverend
  •     P: pragmatisch
  •         I: inspirerend & integer
  •     P: professioneel
  • M: meerdimensionaal
Samenwerking
MPIPM heeft de overtuiging dat een bedrijf alleen datgene zelf moet doen waarin het goed is. Vanuit klantperspectief staat het resultaat echter voorop. In het kader van "resultancy"-opdrachten werkt MPIPM dan ook vanzelfsprekend vaak samen met andere marktpartijen die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, zoals wij die aan onszelf stellen.

Contractvorm
Onze lijfspreuk vertaalt zich ook direct in onze contractvorm. Bij voorkeur voert MPIPM de opdracht uit in een ondernemende vorm met een belang in doelstelling en/of resultaat: gedeeld risico, bonus-malus constructies, vast-variabele beloning zijn mogelijk.

Onze lijfspreuk doen we gestand. Dus wordt ons commitment uiteraard vastgelegd in een overeenkomst met de opdrachtgever, waarin naast het beoogde resultaat ook middelen, werkwijze, tijdpad en honorarium en rapportageproces wordt aangegeven.